Kung ayaw mo sa nakikita mo , huwag mo na lang tignan .